Wycinka i przycinanie drzew metodą alpinistyczną i z podnośnika

Jesteś tutaj:

Wycinka drzew i pielęgnacja drzew to jedna z naszych głównych rodzajów działalności na wysokościach. Usługa przycinanie i pielęgnacja drzew wykonywane są profesjonalnie i zgodnie ze sztuką. Przycinka i wycinanie drzew mogą być wykonane z podnośnika koszowego (posiadamy podnośniki koszowe do 46 m) lub mogą być wykorzystane metody alpinistyczne. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do wycinki drzewuprawnienia pilarza, jak również uprawnienia do pielęgnacji drzew metodą alpinistyczną. Nasi arboryści mogą prowadzić prace na drzewach zabytkowychchirurgia pomników przyrody. Dzięki temu, że firma SZASTAJ.pl Usługi Wysokościowe działa od 2003 roku i posiada w ofercie podnośniki koszowe, a w jej szeregach są również alpiniści w związku z tym jesteśmy w stanie przeprowadzić pielęgnację, przycinkę i ścinkę wszystkich rodzajów drzew. Usługi dotyczące drzew to:

  • wycinka drzew z podnośnika i metodą alpinistyczną (chirurgia drzew),
  • wycinka drzew trudnodostępnych i niebezpiecznych, suchych i połamanych konarów, usuwanie zagrożeń,
  • pielęgnacja drzew, redukcja korony drzew, cięcia sanitarne, techniczne i korekcyjne,
  • sprzątanie terenów po wycince i przycince drzew, wywóz gałęzi, cięcie drzew na kawałki
  • frezowanie pni po wycince i wyrwanie korzeni.

Wycinka i przycinanie drzew przy wykorzystaniu metody alpinistycznej są szczególnie niebezpieczne, ponieważ alpinista – pilarz wykonujący prace wysokościowe musi uważać, żeby cięte przez niego gałęzie nie spadły na obiekty, które znajdują się pod drzewami (budynki, płoty, ogrodzenia) jak również musi szczególnie uważać na swoje zdrowie i życie przy pracy z pilarką na drzewie.

Przy pielęgnacji i wycince drzew z podnośnika trzeba szczególnie uważać, żeby spadające gałęzie nie spadły na podnośnik koszowy, na którym znajdują się pracujący pilarze, co mogłoby mieć wpływ na stateczność podnośnika koszowego, a co za tym idzie na bezpieczeństwo osób w podnośniku koszowymwykonywujących wysokościowe prace.

Sprzątanie gałęzi po wycince, wywóz gałęzi, frezowanie i wyrywanie korzeni.
Przycinka lub wycinka drzew została zakończona. Nie wiecie Państwo co teraz zrobić z gałęziami, z drzewem czy korzeniami? Odpowiedź jest prosta, należy zadzwonić do Szastaj.pl Usługi Wysokościowe Podnośniki Koszowe do 46 m Szczecin, na pewno pomożemy. Wykonamy sprzątanie i wywóz gałęzi, cięcie na kawałki drzewa, frezowanie korzeni po wycince drzew, wyrywanie korzeni, a na koniec również wywóz korzeni. Dodatkowo możemy wykonać nasadzenia nowych drzew wg specyfikacji wskazanych z Wydziału Ochrony Środowiska.

Masz pytania? Zadzwnoń 24h na dobę 501 842 396